Content of popup

Wójt GminyWójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera


tel. 314 52 51
fax. 314 50 06
e-mail: stachera@ugporaj.pl

Wójt Gminy Poraj przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w dniach:

wtorek: 14.30-15.30
czwartek: 9.30-10.30
cofnij na górę