Content of popup

Obiekty Sportowe

GMINNE OBIEKTY SPORTOW0 - REKREACYJNE

W Gminie Poraj dostrzega się znaczenie sportu i wspierają jego rozwój, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Intensywnie rozbudowywana jest infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Pomoc finansową uzyskują kluby sportowe, organizowanych jest szereg imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i gminnym. Gmina posiada tytuł Lidera Sportu oraz Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej „Sportowa Gmina”.

Kompleks sportowo – rekreacyjno – kulturalny w Poraju


Kontakt:  Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju, ul. Górnicza 18. Tel. (34) 314 57 29.

Duża scena wraz z widownią, skatepark, bieżnie lekkoatletyczne oraz szereg innych urządzeń powstaną w ciągu najbliższego roku przy istniejącym kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Poraju. Powstanie w ten sposób największy, w najbliższej okolicy, kompleks sportowo-kulturalno-rekreacyjny. Koszt inwestycji to kwota rzędu ok. 1,6 mln zł, a w jej ramach powstaną - w części rekreacyjno - sportowej: pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna i bieżnia do biegów krótkich, skate park z rampą oraz torem dla rolkarzy i deskorolkowców, zewnętrzne stoły do ping ponga i szachów, trybuny „Orlika” na 200 miejsc; natomiast w części kulturalnej: duża, pełnowymiarowa scena z oświetleniem i nagłośnieniem, widownia z krzesłami na 500 osób. Powstanie również infrastruktura uzupełniająca w postaci: budynku szatniowo – toaletowo – gospodarczego, parkingów, ogrodzenia terenu, chodników, oświetlenia terenu i monitoringu.

Obecnie w skład kompleksu wchodzą:

„Moje Boisko Orlik 2012” w Poraju

„Orlik”  w Poraju czynnie wspiera rozwój ducha sportowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, oraz dorosłych chcących poczuć radość płynącą z gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. 

Obiekt powstał w ramach programu rządowego „ Moje Boisko – Orlik 2012”

Kamień bulderowy


Rok powstania: lipiec 2012

Kamień ma na celu naukę i rozwój wspinaczki skałkowej dzieci. Dzięki specjalnej żywicy, którą jest pokryty przypomina naturalną skałę. Są na niej gniazda do których przykręcane są chwyty ułatwiające wspinaczkę. Z tej atrakcji chętnie korzystają również dorośli mieszkańcy i młodzież.

Projekt „ Pierwsze kroki wspinaczki jurajskiej – budowa kamienia bulderowego w miejscowości Poraj” wyniósł  60.639,00 zł. Z czego dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł. Dofinansowanie uzyskano z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Siłowania zewnętrzna – fitness park


Rok powstania: wrzesień 2011.

Siłownia zlokalizowana jest przy kompleksie „Orlik” i przeznaczona jest dla wszystkich : dzieci, młodzieży, dorosłych a także osób starszych i niepełnosprawnych. Korzystanie jest bezpłatne, a wyposażenie wyżej wymienionej siłowni jest zróżnicowane do poszczególnych grup wiekowych. Siłownia wyposażona jest w takie urządzenia jak: wioślarz wolnostojący, prasa nożna z ławką, twister z wahadłem, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, orbitek wolnostojący.

Całkowity koszt inwestycji: 52.701,51 zł. Dofinansowanie wyniosło 25.00,00  zł. Dofinansowanie pochodziło z programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Hala Sportowa przy Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

Kontakt:  Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju, ul. Górnicza 18. Tel. (34) 314 57 29.

Hala sportowa w Poraju stanowi miejsce aktywności fizycznej młodzieży szkolnej, a także jest bazą czynnego wypoczynku starszych miłośników gier zespołowych. Niezależnie od upodobań sportowych, każdy pasjonat aktywnego spędzania czasu, może znaleźć coś dla siebie. 

Porajski Climbing - budowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju


Ścianka wspinaczkowa znajduje się w ogólnodostępnej hali sportowej w Poraju i przeznaczona jest dla osób z wszystkich grup wiekowych. Przyczynia się do wzrostu aktywności ruchowej, rozwoju zainteresowania i umiejętności wspinaczkowych mieszkańców.  Jest to atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu walorów turystycznych miejscowości (Jura Krakowsko – Częstochowska). Wpływa pozytywnie na zdrowie i układ krążenia, wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację ruchową. Otworzenie ścianki pozwala aktywnie korzystać z ogólnodostępnej hali sportowej przez ok. 5000 osób rocznie. Ścianka wyposażona jest w: chwyty nakręcane, liny statyczne, linę dynamiczną, uprzęże wspinaczkowe, karabinki asekuracyjne, przyrządy asekuracyjne, ekspresy.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 69.378,15 zł. Dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł. Środki pozyskano z programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

 

„Moje Boisko Orlik 2012” w  Żarkach Letnisku

Kontakt: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku, ul. Szkolna 20 tel. (34) 314 41 74. Czynny : do 22.00 (w sezonie zimowym w zależności od pogody).

Obiekt powstał w ramach programu rządowego „ Moje Boisko – Orlik 2012”

Rampa w Żarkach Letnisku


Przy obiekcie „Orlika”, w ramach powstającego skyte parku zamontowano mini rampę , która umożliwia młodzieży bezpieczną jazdę na rolkach, deskorolkach i rowerach.

Kąpielisko w Żarkach Letnisku


Adres: ul. Kąpielowa, Żarki Letnisko.

Basen na Czarce wybudowano w 1964 roku, od samego początku zasilany był wodą pochodzącą z rzeki Czarki. Wówczas przyciągał turystów z terenów Częstochowy i aglomeracji Śląsko – Dąbrowskiej. Z biegiem lat stan techniczny ulegał pogorszeniu, dlatego Urząd Gminy w Poraju zadecydował o przeprowadzeniu modernizacji. Odnowiony basen rozpoczął działalność w 2011 roku. Obecnie sprzyja aktywności fizycznej mieszkańców, ułatwia naukę pływania, umila czas spędzony w miejscowości zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do gminy.

W okresie wakacyjnym basen cieszy się dużym powodzeniem i stanowi niewątpliwie jedną z ważniejszych atrakcji Żarek Letniska.

Koszt całkowity przedsięwzięcia 1.012.851,32 zł. Dofinansowanie wyniosło 555.852,80 zł. Dofinansowanie na realizację wyżej wymienionej inwestycji uzyskano z „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”.

Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Jastrzębiu


Adres: ul. Mickiewicza 1, Jastrząb;

W skład kompleksu wchodzi: boisko wielofunkcyjne, pokryte nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 26m x 44m, 4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej.

Siłownia zewnętrzna w Jastrzębiu

W kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Jastrzębiu wybudowano siłownię zewnętrzną, która wyposażona jest w wysokiej klasy urządzenia dbające o sprawność fizyczną, m.in. zostały zainstalowane biegacz i orbitek wolnostojący, zestaw drabinka + podciąg nóg + pylon, zestaw ławka + -prostownik pleców+ pylon.

Boisko szkolne w Choroniu


Kontakt: ul. Szkolna 9, Choroń; tel.(34) 314 50 33. Czynne do 21.00 ( w sezonie zimowym jak pozwala pogoda).

W celu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Poraj, przy Szkole Podstawowej w Choroniu powstało boisko szkolne, które daje mieszkańcom szansę na kultywowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Kort tenisowy w Choroniu

Kort znajduje się przy boisku szkolnym w Choroniu.  Korzystanie z kortu jest nieodpłatne, dzięki czemu każdy mieszkaniec może korzystać z tej formy aktywności.

Budynek Wielofunkcyjny w Masłońskim

Kontakt: ul. Sportowa 11, Masłońskie.

Powstał w grudniu 2011 roku. Budynek pełni funkcje publiczne, społeczno – kulturowe i sportowe. Ma na celu integracje mieszkańców wsi, poprawę warunków życia mieszkańców , podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich. Sala sportowa jest ogólnodostępna i przyczynia się do wzrostu aktywności fizycznej społeczności lokalnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.213.600, 00 zł. Dofinansowanie 500.000,00 zł.  Dofinansowanie z programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Główne boisko sportowe


Zlokalizowane jest przy ul. Sportowej w Poraju. Jest obiektem, na którym Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj rozgrywa mecze ligowe. Służy również jako obiekt innych wydarzeń sportowych. W 2013 roku przy obiekcie powstanie budynek klubu.

Place zabawWe wszystkich sołectwach gminy funkcjonują place zabaw. Najmłodsi mieszkańcy Poraja, Żarek Letniska, Kuźnicy Starej, Dębowca, Masłońskiego, Choronia i Jastrzębia mają powody do zadowolenia i uśmiechu - mogą już korzystać, czerpiąc radość ze wspólnej zabawy na mnóstwie bezpiecznych urządzeń.

Boiska do piłki plażowej


Miłośnicy siatkówki mogą już realizować swoją pasję na nowych boiskach do plażówki.

 

Dzięki staraniom władz Gminy Poraj w 2011 roku nowe tego typu obiekty powstały w Poraju, Choroniu i Żarkach Letnisko.

W ramach inwestycji, które powstały metodami gospodarczymi Urzędu Gminy, wykonano drenaż i nawieziono piasek.

 

 

cofnij na górę