Content of popup

Niska emisja

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Poraj przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej,
  • poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie PGN Gmina Poraj otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • termomodernizacje budynków
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

 

Opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Poraj
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy najpóźniej do 31 maja 2015 roku.

                                                                                                            Wójt Gminy Poraj

Wersja internetowa ANKIETY

Wesja do pobrania - dla mieszkańców

Wesja do pobrania - dla instytucji i przedsiębiorstw

cofnij na górę