Content of popup

Przeterminowane leki

Pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju przy ul. Strażackiej. Przeterminowane leki można dostarczać w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Zdrowia.
cofnij na górę