Content of popup

RADA GMINY I RADNI - kadencja 2014-2018


Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj

Andrzej Pawłowski

 

KOMISJE  RADY  GMINY  PORAJ

VII kadencji samorządu

2014 - 2018

       Komisja Rewizyjna

 

1.        LUDWIKOWSKI Andrzej – Przewodniczący Komisji

2.        KARKOCHA          Mariusz

3.        MIZERA                  Edward

4.        RAJCZYK                Zbigniew

5.        SZUSTAK               Krzysztof


Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji


1.      SAWICKI Sylwester - Przewodniczący Komisji

2.        SZUSTAK Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Komisji


3.        KLIMEK                 Tomasz

4.        KOZAK                   Jolanta

5.        LUDWIKOWSKI  Andrzej

6.        MIZERA                 Edward

7.        OCIEPKA               Teresa

8.        PAWŁOWSKI       Andrzej

9.        POLAK                   Zdzisława

10.     RAJCZYK               Zbigniew

11.     RODEK                   Małgorzata

12.     RZEPKA                  Katarzyna            

13.     SITEK                     Elżbieta

 


Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych

 

1.        KOZAK Jolanta– Przewodnicząca Komisji

2.        KARKOCHA Mariusz – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.        KAŹMIERCZAK       Katarzyna

4.        KLIMEK                      Tomasz

5.        OCIEPKA                    Teresa

6.        PAWŁOWSKI            Andrzej

7.        POLAK                        Zdzisława

8.        RODEK                       Małgorzata

9.        RZEPKA                     Katarzyna            

10.     SAWICKI                   Sylwester

11.     SITEK                          Elżbieta