Content of popup

Ekologia w Gminie Poraj

Gmina Poraj jest jedną z pięciu gmin powiatu myszkowskiego w województwie śląskim, w skład której wchodzi 9 sołectw. Walorami gminy są warunki naturalne, stworzone przez Dolinę Górnej Warty, która wraz ze zbiornikiem zaporowym przyczyniła się do powstania specyficznego mikroklimatu, który w miejscowości Żarki Letnisko porównywalny jest do uzdrowiska Rabka. Dlatego władze Gminy prowadzą wielokierunkową działalność zorientowaną na ochronę środowiska – zarówno w kontekście prowadzonych inwestycji, jak również edukacji oraz promocji walorów przyrodniczych, wykorzystując przy tym dostępne środki zewnętrzne. Ważny element budowania pozycji świadomości ekologicznej w gminie stanowi włączenie i zaangażowanie mieszkańców oraz turystów do działań proekologicznych, w postaci wspólnych z Urzędem Gminy, akcji: „Czysty las, czyste Letnisko”, „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”, „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, zbiórkę odpadów segregowanych, usuwanie azbestu, odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD, śmieci wielkogabarytowych oraz baterii i opon, a także program tzw. niskiej emisji. Ponadto Urząd Gminy kompleksowo odtwarza rowy odwadniające na terenie całej gminy. Podejmowanym przez wspólnotę lokalną działaniom w zakresie ekologii przyświeca nadrzędny cel – czysta i ekologiczna Gmina Poraj, atrakcyjna dla turystów i mieszkańców
cofnij na górę