Content of popup

RADA GMINY I RADNI - kadencja 2010-2014


Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak
Dyżur Przewodniczącej:
Urząd Gminy Poraj
pok. 214
w każdy poniedziałek
tel. (0-34) 366 85 77

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj: Krzysztof Klimek
Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Andrzej Ludwikowski, Tomasz Brymora,  Zdzisława Polak, Zbigniew Rajczyk, Anna Zagroba.

Skład komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych: przewodnicząca Barbara Trząskowska – Szcześniak, Przemysław Bąk, Tomasz Brymora, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Klimek, Jolanta Kozak, Edward Mizera,Andrzej Pawłowski, Sylwester Sawicki, Krzysztof Szustak, Anna Zagroba, Jolanta Zalega

Skład komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej: przewodniczący Przmysław Bąk, Zdzisława Polak, , Krzysztof Klimek, Jolanta Kozak, Andrzej Ludwikowski, Edward Mizera, Andrzej Pawłowski, Sylwester Sawicki, Krzysztof Szustak, Barbara Trząskowska - Szcześniak, Jolanta Zalega, Rajczyk Zbigniew
cofnij na górę