Content of popup

Organizacje pozarządowe

      
 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poraju

Prezes -  Mariusz Karkocha
Wiceprezes – Paweł Krzyczmonik
Komendant Gminny – Tomasz Marchewka
Sekretarz – Zdzisława Lechowska
Skarbnik – Przemysław Bąk
Członek – Jerzy Jarkiewicz
Członek – Marek Męcik
Członek – Łukasz Pigoń
Członek – Przemysław Sawicki
Członek – Marian Słabosz
Członek – Zbigniew Wieczorek
Członek – Andrzej Kozłowski

Kontakt:

ul. Jasna 21; 42-360 Poraj
tel. /34/ 314 52 51
fax /43/ 314 50 06

sekretariat@ugporaj.pl

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Choroniu

Zarząd:

Prezes – Marek Męcik
Wiceprezes/Naczelnik – Tomasz Marchewka
Sekretarz – Marcin Ziembacz
Skarbnik – Marta Męcik
Gospodarz – Maciej Kowalczyk
 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jan Stępień
Wiceprzewodniczący – Włodzimierz Zjawiński
Sekretarz – Lech Pluta

Kontakt:  ul. Wolności 70A ; Choroń, 42-360 Poraj

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Gęzynie

Zarząd:

Prezes – Jan Podsiadlik
Wiceprezes/Naczelnik – Tomasz Czerniak
Sekretarz – Mirosław Pasek
Skarbnik – Renata Czerniak
Członek – Mateusz Caliński
Gospodarz – Karol Szczypiński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tomasz Siwek
Wiceprzewodniczący – Karol Hofman
Sekretarz – Adrian Pasek

Kontakt:  Gęzyn ; 42-360 Poraj

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu

Zarząd:

Prezes – Przemysław Sawicki
Wiceprezes/Naczelnik – Jerzy Jarkiewicz
Z-ca naczelnika – Paulina Kita
Sekretarz – Justyna Jarkiewicz
Skarbnik – Krzysztof Imiołczyk
Gospodarz – Daniel Sawicki
Członek – Adam Bajor

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Grzegorz Bajor
Wiceprzewodniczący – Anna Klar
Sekretarz – Marcelina Smoczyńska

Kontakt:

ul. Mickiewicza 1A; Jastrząb, 42-360 Poraj

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Starej

Zarząd:

Prezes – Janusz Sroślak
Wiceprezes/Naczelnik – Przemysław Bąk
Sekretarz – Mirosław Gryc
Skarbnik – Piotr Nita
Gospodarz – Krzysztof  Drogorz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Borowski
Sekretarz – Krzysztof Drogosz
Członek – Damian Pala

Kontakt: Kuźnica Stara 32, 42-360 Poraj

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Poraju

Zarząd:

Prezes – Włodzimierz Krzyczmonik
Wiceprezes/Naczelnik – Łukasz Pigoń
Z-ca naczelnika – Roman Szydłowski
Sekretarz – Paweł Krzyczmonik
Skarbnik – Karol Prauza
Gospodarz – Mateusz Kołacz
Członek – Katarzyna Szydłowska
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek Minkina
Sekretarz – Mateusz Piśkorski
Członek – Kamil Kita

Kontakt: ul. Piłsudskiego 9, 42-360 Poraj

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach Letnisku

Zarząd:

Prezes – Mariusz Karkocha
Naczelnik – Kostarczyk Waldemar
Wiceprezes – Marian Słabosz / Jarosław Słabosz
Z-ca naczelnika – Tomasz Rybak
Sekretarz – Zdzisława Lechowska
Skarbnik – Piotr Pawliszyn
Gospodarz – Marcin Makuch
Kronikarz – Jarosław Słabosz
Członek – Dominik Jaworek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Pluta
Sekretarz – Arkadiusz Szczepańczyk
Członek – Wiesław Komar

Kontakt: ul. Akacjowa 4, 42-311 Żarki Letnisko

 

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej

Zarząd:

Prezes – Andrzej Będkowski
Wiceprezes – Jadwiga Dulias / Jolanta Holi
Skarbnik – Barbara Trząskowska – Szcześniak
Sekretarz – Barbara Woźniak
Członek Zarządu – Eliza Makówka, Magdalena Trefuń, Tadeusz Zawadzki

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Lech Zemanek
Członek: Anna Jędrzejkiewicz
Członek: Krystyna Mazanek

Sąd Koleżeński:

Lucyna Cielecka
Lidia Szczygieł
Sebastian Nieszporski

Kontakt:

42-311 Żarki Letnisko
ul. Kąpielowa 1

tpzl.zarkiletnisko@gmail.com

 

Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj

Zarząd:

Prezes – Michał Grzybowski
Sekretarz – Andrzej Kozłowski
Skarbnik – Marcin Jabłoński
Członek Zarządu:  Andrzej Sobota
Andrzej Błoński
Stanisław Placek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jerzy Jędryka
Członek: Adrian Żak
Michał Czechowski

Kontakt: 

42-360 Poraj, ul. Górnicza 18

tel. 515 015 591, FAX.34 3145006

zarzad@polonia-poraj.pl
 

Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju

Prezes – Andrzej Pawłowski

Kontakt:

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

tel. /34/ 314 52 51 fax. /34/ 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”

Zarząd:

Prezes – Katarzyna Kaźmierczak
Sekretarz – Ewa Matuszczyk
Członek – Karolina Sęk
Piotr Matuszczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Małgorzata Kitala – Miroszewska
Renata Bocian
Marta Drachal 

Kontakt:  42-360 Poraj, ul. Górnicza 5/3

 

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”

Prezes: Ewa Matuszczyk
Sekretarz: Renata Bocian
Członek Zarządu:  Artur Olszar
Wacław Cesarz
Krystyna Maciejewska

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
tel. /34/ 314 55 48
e-mail:
gok.poraj@op.pl

 

 

Polski Związek Wędkarski w Poraju

Zarząd:

Prezes - Włodzimierz Mielczarek
Wiceprezes - Ireneusz Zębik
Sekretarz - Ariel Zimoński tel. 531431844
Skarbnik - Madejski Zdzisław tel.698348050
Gospodarz koła - Józef Zięcina
Członek zarządu - Józef Michalik
Członek zarządu - Maciej Sobota
Członek zarządu - Andrzej Banasiak
Członek zarządu - Zbyszek Wolniak
Wiceprezes ds. sportu (Kapitan Sportowy) - Sławomir Błoński

Komisja Rewizyjna:
Szewczyk Piotr - przewodniczący
Artur Pilśniak
Nowicki Andrzej

Sąd koleżeński Koła :
Jarosław Grądzki - przewodniczący
Edward Brymora
Wincenty Kaszyca
Zbigniew Banasiak

Kontakt: ul. Księżycowa 9, 42-360 Poraj

 

Związek Kombatantów RP

Przewodniczący: Józef Gajdzik

Kontakt:
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. /34/ 314 52 51 fax. /34/ 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

   

Polski Związek Niewidomych w Poraju

Prezes: Czesław Merta

Kontakt: ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
tel. /34/ 314 52 51 fax. /34/ 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

   

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie
Prezes: Grażyna Chmielarz

Kontakt: 42-360 Masłońskie, ul. Sportowa 11

   

Stowarzyszenie Abstynenckie „Feniks”

Prezes: Aleksy Huras
Wiceprezes: Bogusław Sikorski
Sekretarz: Artur Rajek
Skarbnik: Barbara Duda
Członek Zarządu: Adam Soduła

Kontakt: 42-360 Poraj, ul. Górnicza 21

 

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

Prezes: Rafał Picz

Kontakt: ul. Górnicza 18, 42-360 Poraj
tel. /34/ 314 57 29

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Koło Nr 1 w Poraju
Prezes: Grzegorz Sawicki
Zastępca Prezesa: Piotr Sawicki
Sekretarz: Sławomir Wygaś
Skarbnik: Grzegorz Frącek

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. /34/ 314 52 51 fax. /34/ 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl
www.zzwp.pl

   

Stowarzyszenie "Mieszkańcy dla bezpieczeństwa"

Anna Zagroba
Tel. 34 - 314-56-50
e-mail: azagroba@op.pl

 

23 Drużyna Harcerska Parasol w Poraju

PWD. Mateusz Kciuk 

Harcówka

 

Kontakt:

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

tel. /34/ 314 52 51 fax. /34/ 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP koło terenowe w Poraju

Przewodniczący – Eugeniusz Knips

 

Kontakt:

ul. Jasna 21; 42-360 Poraj

tel. /34/ 314 52 51

fax /43/ 314 50 06

sekretariat@ugporaj.pl

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP koło terenowe w Jastrzębiu

Przewodniczący – Edward Kuc

 

Kontakt:

Budynek wielofunkcyjny

ul. Mickiewicza 1A

42-360 Jastrząb

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP koło terenowe w Choroniu

Przewodnicząca – Barbara Skóra

 

Kontakt:

Dom Ludowy w Choroniu

ul. Wolności 21

Choroń, 42-360 Poraj

 

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie SS. Albertynek w Poraju

Dyrektor Domu Siostra Judyta (Renata Dudziak)

 

Kontakt:

Ul. Jasna 6

42-360 Poraj

tel. /34/ 314 50 18

   

Stowarzyszenie „Marina Poraj”

Prezes Urszula Grzywacz

Wiceprezes Adam Zaczkowski

Wiceprezes Paweł Krzyczmonik

Sekretarz Elżbieta Kciuk

Skarbnik Katarzyna Grabska

Członek Zarządu Rafał Picz

Członek Zarządu Jarosław Popielak

Bosman Jarosław Jura tel. 784 755 399 (informacje i rezerwacje)

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 71, Jastrząb

42-360 Poraj

 

Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski

Prezes Grzegorz Lipowski

Wiceprezes ds Organizacyjnych Janusz Kołodziejczuk

Wiceprezes ds Szkolenia i Turystyki Marek Nizielski

Wiceprezes ds Technicznych i Rejestracji Jachtów Adam Góra

Wiceprezes ds Majątkowych Mirosław Kasprzycki

Wiceprezes ds Sportu Tomasz Brymora

Skarbnik Kazimierz Manowski

Sekretarz Emilia Markowska-Góra

Członek Zarządu Piotr Klimecki

Kontakt:

ul. Broniewskiego3; 42-200 Częstochowa

adres portu w Poraju:

ul. Wojska Polskiego 71, Jastrząb

42-360 Poraj

tel. /34/325 48 73

 

Yacht Club Polski „Częstochowa”

ul Szkolna 13; 42-200 Częstochowa

adres portu

ul. Wojska Polskiego 71, Jastrząb

42-360 Poraj

klub@ykpczestochowa.pl

   

Klub Żeglarski „Korsarz”
Komandor: Mateusz Jura
Wicekomandor D/S Technicznych: Adrian Jura
Wicekomandor D/S Marketingu: Patryk Socha
Bosman: Mateusz Grezel
Skarbnik – Sekretarz: Daria Dziedzić

Kontakt: ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
tel. /34/ 314 55 48
mail:
gok.poraj@op.pl

 

Stowarzyszenie Yacht Club „Zefir – Drakkar”

Komandor: Tomasz Brymora

Wicekomandor ds. sportu i organizacji: Irek Zębik

Wicekomandor ds. szkolenia: Tadeusz Krajewski

Skarbnik: Marcin Sieradzki

Sekretarz: Wojciech Sołtys

Kontakt: 42-360 Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 71

www.zefir-drakkar.p

 

Związek Pszczelarski Koło w Choroniu

Prezes Władysław Rajczyk

Kontakt:

Dom Ludowy w Choroniu

ul. Wolności 21

42-360 Choroń

 

Związek Pszczelarski Koło  w Poraju

Prezes Tadeusz Cesarz

Kontakt:

ul. Jasna 21; 42-360 Poraj

tel. /34/ 314 52 51

fax /43/ 314 50 06

sekretariat@ugporaj.pl

 

 

cofnij na górę