Content of popup

Płatności

Informacja o  terminach i sposobie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Uprzejmie informujemy, że pierwszy termin płatności za gospodarowanie odpadami został przesunięty  do 31 lipca 2013 r. !!!

Opłaty za pozostałe miesiące dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poraj na nr 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
52 1930 1321 2004 0001 3000 0009

lub u sołtysa ( u sołtysa płatności będzie można dokonywać po 17 lipca br.)

 

 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej jest zróżnicowana i wynosi w zależności od ilości osób:

a) 1 osoba – 7 zł/osoba,

b) 2 osoby – 6,50 zł/osoba,

c) 3 osoby – 6 zł/osoba,

d) 4 osoby – 5 zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej – 4, 50zł/osoba.

 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej:

a) 1 osoba – 14 zł/osoba,

b) 2 osoby – 13 zł/osoba,

c) 3 osoby – 12 zł/ osoba,

d) 4 osoby – 10 zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej – 8,50 zł/osoba.

 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 6 zł/osoba.

 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 12 zł/osoba.

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 80l - 14 zł,

b) 120l - 16 zł,

c) 140l - 18 zł,

d) 240l - 26 zł,

e) 770l - 55 zł,

f) 1100l - 80 zł,

g) 7 m3 -650 zł.

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 80l - 25 zł,

b) 120l - 28 zł,

c) 140l - 30 zł,

d) 240l - 40 zł,

e) 770l - 120 zł,

f) 1100l - 170 zł,

g) 7 m3 - 1000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

cofnij na górę