Content of popup

Strefa Wrażeń

http://www.porajug.pl/UserFiles/Image/logotyppod.JPG

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„ Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej kompleks rekreacyjno – sportowo – kulturalny

w Poraju”

Gmina Poraj

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

cofnij na górę